Inscriere cercetatori

Visual impairment after blepharoplasty and after steroid injection

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Parsa AA, Murariu D, Koehler S, Daher P, Parsa FD

Editorial: Plastic and Reconstructive Surgery, 127, p.136e-7e, 2011.

Rezumat:

Cuvinte cheie: blepharoplasty, visual impairment