Inscriere cercetatori

Comparative molecular field analysis (CoMFA) of dye-fibre affinities .2. Symmetrical bisazo dyes

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Fabian, WMF; Timofei, S

Editorial: Theochem-Journal of Molecular Structure , 362 (2), p.155-162 , 1996.

Rezumat:

Cuvinte cheie: bisazo dye; comparative molecular field analysis; dye-cellulose interaction; semiempirical PM3 molecular orbital calculation