Inscriere cercetatori

An Anonymous Mobile Payment System Based on Bilinear Pairings

Domenii publicaţii > Ştiinţe informatice + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: C. Popescu

Editorial: INFORMATICA, 20(4), p.579-590, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: cryptography, data security, protocols, payment systems