Inscriere cercetatori

An electronic cash system based on group blind signatures

Domenii publicaţii > Ştiinţe informatice + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: C. Popescu

Editorial: INFORMATICA, 17 (4), p.551-564, 2006.

Rezumat:

Cuvinte cheie: cryptography, data security, protocols, payment systems