Inscriere cercetatori

An improvement of the Ateniese’s verifiable encryption protocol

Domenii publicaţii > Ştiinţe informatice + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: C. Popescu

Editorial: INFORMATICA, 16(1), p.121-130, 2005.

Rezumat:

Cuvinte cheie: cryptography, data security, protocols, payment systems