Inscriere cercetatori

An off-line electronic cash system with multiple banks

Domenii publicaţii > Ştiinţe informatice + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Popescu, C.; Oros, H.

Editorial: INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTERS COMMUNICATIONS & CONTROL, p.386-392, 2006.

Rezumat:

Cuvinte cheie: cryptography, data security, protocols, payment systems