Inscriere cercetatori

Factorii sociali implicati in bolile psihice

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Tezã de masterat (nepublicatã)

Autori: Adela Magdalena Ciobanu

Editorial: 2011.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Psychiatry, social factor