Inscriere cercetatori

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

IASI PROJECT – A TECHNOLOGY-TRANSFER MODEL FOR INDUSTRY UNIVERSITY PARTNERSHIP

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: ADASCALITEI A, LINDON P, BELOUSOV V, GAFITEANU M

Editorial: Duggan TV , COMPUTATIONAL MECHANICS PUBLICATIONS LTD, SOUTHAMPTON, 3RD WORLD CONFERENCE ON ENGINEERING EDUCATION, VOL 3 - INDUSTRIAL LINKS, COMPUTERS AND DESIGN , 3, p.425-430, 1992.

Rezumat:

3RD WORLD CONF ON ENGINEERING EDUCATION
PORTSMOUTH, ENGLAND, SEP 20-25, 1992
UNIV PORTSMOUTH

Cuvinte cheie: UNIVERSITY-INDUSTRY PARTNERSHIP; TRANSFER OF TECHNOLOGY AND TRAINING; COMPUTER-AIDED LEARNING; DISTANCE LEARNING; MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL EDUCATION

URL: http://apps.isiknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=Q2fGlHhPFphJeiGD1NG&page=2&doc=14&colname=WOS