Inscriere cercetatori

Ontology used in a e-learning multiagent architecture

Domenii publicaţii > Ştiinţe informatice + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Daniel Hunyadi, Iulian Pah

Editorial: WSEAS PRESS, WSEAS Transactions of Information Science and Applications, Issue 8, Volume 5, p.1302-1312, 2008.

Rezumat:

Cuvinte cheie: human-computer interaction (HCI), multi-agent system, multi-agent architectures, collaborative learning, artificial agents

URL: http://www.wseas.us/e-library/transactions/information/2008/27-1364.pdf