Inscriere cercetatori

Pedagogical resources management for e-learning

Domenii publicaţii > Ştiinţe informatice + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Daniel Hunyadi, Iulian Pah

Editorial: WSEAS PRESS, WSEAS Transactions of Information Science and Applications, Issue 2, Volume 6, p.169-178, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: E-learning, Ontology, Organizational memory, Topic maps

URL: http://www.wseas.us/e-library/transactions/information/2009/28-656.pdf