Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra anunță lansarea proiectului Premiilor Ad Astra 2022 (link aici), care își propune identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei. Regulamentul de participare se poate gasi aici, iar  pagina de inscriere se poate accesa aici.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Characterization by Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR) and 2D IR Correlation Spectroscopy of PAMAM Dendrimer

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: M.-C. Popescu, D. Filip, C. Vasile, C. Cruz, J. M. Rueff, M. Marcos, J.L. Serrano, Gh. Singurel

Editorial: J. Phys. Chem. B, 110 , p.14198-1421, 2006.

Rezumat:

FT-IR and 2D correlation spectroscopy were employed to study the microstructural changes ocurring during
phase transitions of a liquid crystal poly(amidoamine) codendrimer (PAMAM (L1)16(L2)16) generation 3,
functionalized on the terminal groups by one-chain promesogenic calamitic units (4-(4′-decyloxybenzoyloxy)-
salicylaldehyde (L1)) and two-chain promesogenic calamitic units (4-(3′,4′-didecyloxybenzoyloxy)salicylaldehyde
(L2)). Spectral modifications associated with molecular conformation rearangements allowing for
molecular shape change on going from a liquid-crystalline organization to another were found. The transition
temperatures were calculated, and they are in good agreement with the DSC data. Spectral analysis gives
evidence of the LC phase transitions and to an additional transition associated with the existence of conformers.
Various types of hydrogen bonding have been established.

Cuvinte cheie: PAMAM dendrimer, IR spectroscopy, 2D correlation spectroscopy