Inscriere cercetatori

Apel pentru realizarea unui proiect privind evaluarea și prognozarea cererii de muncă potențiale pentru absolvenții de învățământ superior

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului – Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS) anunţă declanşarea procedurilor de atribuire a unui proiect nou în cadrul Planului sectorial de Cercetare-Dezvoltare al MECTS. Termenul limită de depunere a expresiilor de interes pentru participarea la licitaţie este 09.09.2011, ora 12.30,la sediul ANCS din Bucureşti, Str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, cod poștal 010362.

Procedurile de atribuire ale noului proiect denumit „Evaluarea și prognozarea cererii de muncă potențiale pentru absolvenții de învățământ superior, în structura ocupațională, la orizontul anului 2020, în vederea dezvoltării corespunzatoare a politicilor privind instruirea de nivel universitar,,se realizează în conformitate cu prevederile HG nr. 1266/2004 şi OMEdCTS nr. 4780 /03 .08 .2011.

Documentele de referință pentru atribuirea proiectului pot fi consultate pe pagina web a ANCS www.ancs.ro, la secțiunea Programe nationale-Planuri sectoriale.

Expresia de interes pentru participarea la licitația de atribuire se va completa conform modelului postat la secțiunea de pe pagina web a ANCS www.ancs.ro, indicată anterior.Expresiile de interes pot fipropuse de un singur participant sau de un grup/consorţiu de participanţi asociaţi, persoane juridice şi/sau fizice, care se constituie ca parteneri în cadrul proiectului.

Detalii se pot obține la telefonul 021-319.23.26 int. 226 sau int. 295.

http://www.ancs.ro/ro/articol/2631/programe-na-ionale-declansare-procedura-de-atribuire