Inscriere cercetatori

A fost lansată competiţia de finanţare Parteneriate

http://www.uefiscdi.gov.ro/articole/2626/Program-PARTENERIATE_Proiecte-colaborative-de-cercetare-aplicativa_Competitia-2011.html

http://www.mct.ro/uploads/eugen/parteneriate-pachet_informatii_final.doc

http://www.mct.ro/ro/articol/2647/programe-na-ionale-competitie-parteneriate-2011