Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

First and second order magnetic and structural phase transitions in BaFe2(1-x)Co2xAs2

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: C R Rotundu and R J Birgeneau

Editorial: American Physical Society, Physical Review B, 84, p.092501, 2011.

Rezumat:

We present here high-resolution magnetization measurements on high-quality BaFe2(1−x)Co2xAs2, 0

Cuvinte cheie: iron pnictide superconductor, Co-doped BaFe2As2, tricritical

URL: http://prb.aps.org/abstract/PRB/v84/i9/e092501