Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Developing the Mental Image of Profession: a Basic Condition for Professional Development and Creativity

Domenii publicaţii > Ştiinţe sociale + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: • Albert-Lõrincz, Enikõ – Albert-Lõrincz, Martin

Editorial: Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi, Tomul LV (LIX), Fasc. 3-4. Ştiinţe Socio-Umane, p.11-24, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: mental image of profession, creativity,professional development