Inscriere cercetatori

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Application of smart materials: bionics modular adaptive implants

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Capitol de carte

Autori: Bîzdoacã, N., Tarnita, D.N., Tarnita, D., et al

Editorial: World Scientific Publishing Co.Pte.Ltd, Advances in Mobile Robotics, -Proceedings of the Eleventh International Conference on Climbing and Walking Robots - CLAWAR 2008, p.190-198, 2008.

Rezumat:

Cuvinte cheie: .