Inscriere cercetatori

Variation of Constant Sum Constraint for Integer Model with Non Uniform Variables

Domenii publicaţii > Matematica + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: Barza, Silviu

Editorial: International Conference on Applied Mathematical Programming and Modeling (APMOD2008), Bratislava, (abstract), 2008.

Rezumat:

Full paper is published in Analele Universităţii Spiru Haret, Seria Matematică-Informatică, nr. 4, pg. 23-28 Editura Fundatiei Romania de Miine, 2008 ISSN 1841-7833

Cuvinte cheie: programare procentuala, optimizare combinatoriala, cercetari operationale // percentage programming, combinatorial optimization, operational research