Inscriere cercetatori

Déformations des doigts secondaires a la succion. Conséquences et traitement.

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: S. Guero, A.-E Petrascu

Editorial: Chirurgie de la main; 30(6), p.447-448, 2011.

Rezumat:

Cuvinte cheie: hand deformities