Inscriere cercetatori

Vascularized bone marrow transplantation as an alternative to conventional cellular bone marrow transplantation

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: AE Petrascu, D Zamfirescu, I Lascar

Editorial: Transpl Int , 24 Suppl 2:1-387., 2011.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Bone marrow transplantation, microsurgery