Inscriere cercetatori

Using Netlogo in the training-learning process of Social Sciences

Domenii publicaţii > Ştiinţe sociale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Romulus-Cătălin Dămăceanu

Editorial: Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" - Secţ. Ştiinţele Educaţiei, XI, p.55-64, 2007.

Rezumat:

Netlogo is an agent-based simulation software that can be used for simulations in Social Sciences. I describe the essential features of this software application and the model party implemented using this simulation environment. I use the party model with a certain configuration in order to see the effects of tolerance on social equilibrium. The conclusion is that a higher tolerance permits a rapid social equilibrium while a lower tolerance offers the conditions for a social turbulence.

Cuvinte cheie: agent-based simulation software, social models, training-learning methods

URL: http://www.psih.uaic.ro/cercetare/publicatii/anale_st/rezumate/cuprinsSE07.htm#l5