Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Using Netlogo in the training-learning process of Social Sciences

Domenii publicaţii > Ştiinţe sociale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Romulus-Cătălin Dămăceanu

Editorial: Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" - Secţ. Ştiinţele Educaţiei, XI, p.55-64, 2007.

Rezumat:

Netlogo is an agent-based simulation software that can be used for simulations in Social Sciences. I describe the essential features of this software application and the model party implemented using this simulation environment. I use the party model with a certain configuration in order to see the effects of tolerance on social equilibrium. The conclusion is that a higher tolerance permits a rapid social equilibrium while a lower tolerance offers the conditions for a social turbulence.

Cuvinte cheie: agent-based simulation software, social models, training-learning methods

URL: http://www.psih.uaic.ro/cercetare/publicatii/anale_st/rezumate/cuprinsSE07.htm#l5