Inscriere cercetatori

Modeling The Precision Orientation In Fixture Design For Manufacturing

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Simion, I.; Dobre

Editorial: WSEAS Press, Proceedings of 1st International Conference on Manufacturing Engineering Quality and Production Systems (MEQUAPS ‚09) (volume 1), 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: CAD