Inscriere cercetatori

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Invitaţie pentru cercetători care doresc să se afilieze Institutului Român de Ştiinţă şi Tehnologie

Institutul Român de Ştiinţă şi Tehnologie (Romanian Institute of Science and Technology – RIST) este un institut de cercetare privat, non-profit, înfiinţat în anul 2009 (vedeţi http://rist.ro/?ro=1 ).

Scopul RIST este de a asigura un sprijin instituţional şi administrativ adecvat, de nivel occidental, pentru cercetătorii de vârf care doresc să lucreze în România şi care nu sunt satisfăcuţi de condiţiile oferite de instituţiile publice existente în ţară. Prin aceasta, institutul speră să atragă atât o parte semnificativă a oamenilor de ştiinţă români din diaspora care doresc să se reîntoarcă în ţară cât şi cercetători de vârf care lucrează în prezent în alte instituţii din ţară, şi, pe termen mediu, să devină unul din institutele româneşti de vârf.

RIST s-a înfiinţat prin extinderea Centrului de Cercetări Cognitive şi Neuronale (Coneural), ca urmare a experienţei pozitive a acestuia. Coneural găzduieşte singurul Grup Partener din România al prestigiosului institut Max Planck din Germania.

RIST găzduieşte cercetători care îşi asigură finanţarea prin proiecte de cercetare finanţate prin programele guvernamentale ( http://uefiscdi.gov.ro/articole/2858/Competitii-deschise-PNCDI-II–2012.html ), programele Consiliului European pentru Cercetare ( http://erc.europa.eu/funding-and-grants ), alte programe ale Uniunii Europene sau alte surse de finanţare. RIST nu oferă posturi permanente.

Procedura de afiliere:

Cercetătorii din afara RIST care doresc să candideze la obţinerea de finanţări pentru proiecte care se vor derula prin RIST trebuie să solicite acordul institutului transmiţând la adresa office la rist punct ro o scrisoare de intenţie şi un curriculum vitae care include lista de publicaţii. În urma acceptului institutului, cercetătorii pot candida la obţinerea de finanţări menţionând institutul ca instituţie gazdă.

Institutul îşi desfăşoară activitatea în spaţii închiriate, deci institutul nu poate găzdui proiecte sau laboratoare care necesită instalaţii sau condiţii speciale care nu pot fi găzduite de clădiri de birouri sau alte spaţii disponibile în mod normal pentru închiriere (case, hale industriale, etc.). Institutul funcţionează în prezent în Cluj-Napoca; este posibilă deschiderea unei filiale în Bucureşti în cazul în care există interes pentru aceasta din partea cercetătorilor afiliaţi.

Direcţii strategice:

Direcţiile strategice ale institutului sunt:

Informatică şi tehnologia informaţiei;
Neuroştiinţe, ştiinţe cognitive, inteligenţă artificială, robotică, ştiinţele educaţiei;
Modelare teoretică şi computaţională în diverse domenii ale ştiinţei şi tehnologiei;
Studiul sistemelor complexe;
Ştiinţe sociale;
Matematică, în special matematică aplicată;
Ştiinţele Pământului.

Institutul este însă deschis cercetătorilor din toate domeniile ştiinţei. Dezvoltarea unor direcţii de cercetare în cadrul ştiinţelor vieţii în cadrul institutului este posibilă în condiţiile afilierii la institut a unui grup de cercetători care să creeze condiţii sinergetice pentru o astfel de dezvoltare.

Condiţii oferite:

În baza cheltuielilor indirecte (regiei) decontate în cadrul proiectelor finanţate, institutul oferă birouri dotate la standarde occidentale, utilităţile şi suportul administrativ: contabilitate, întocmirea situaţiilor financiare ale proiectelor, derularea procedurilor de achiziţii publice, consultanţă juridică şi financiară. Cota standard a regiei în institut este de 25% din cheltuielile directe. Cota regiei poate diferi în cazul proiectelor cu cerinţe speciale – consum mare de energie electrică, închirierea unor spaţii speciale, etc.

Informaţii suplimentare: http://rist.ro/?ro=1