Inscriere cercetatori

Modifying the TiAlZr biomaterial surface with coating, for a better anticorrosive and antibacterial performance

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Daniela Ionita, Mihaela Grecu, Camelia Ungureanu, I Demetrescu

Editorial: Elsevier , Appl.Surf. Sci , p.9164– 9168, 2011.

Rezumat:

Cuvinte cheie: corrosion, Ti Alloy, performance