Inscriere cercetatori

Dendritas de Misiurewicz en el Conjuncto de Mandelbrot

Domenii publicaţii > Matematica + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: A. Martin, G. Pastor, M. Romera, A.B. Orue, Marius-F. Danca and F. Montoya

Editorial: F. Balibrea et al. , NoLineal 2010, ISBN: 978-84-693-2271-0, p.108, 2011.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Mandelbrot Set, Shrub, Misiurewicz points