Inscriere cercetatori

Evaluation of advanced glycation end products accumulation, using skin autofluorescence, in CKD and dialysis patients.

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Oleniuc M, Schiller A, Secara I, Onofriescu M, Hogas S, Apetrii M, Siriopol D, Covic A.

Editorial: Int Urol Nephrol. , Dec 10, 2011.

Rezumat:

Cuvinte cheie: ckd