Inscriere cercetatori

Methods for estimating „dry weight” in hemodialysis patients.

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Onofriescu M, Hogas S, Voroneanu L, Covic A.

Editorial: Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. , Jul-Sep;115(3):, p.742-9., 2011.

Rezumat:

Cuvinte cheie: dry weight