Inscriere cercetatori

Renal anemia of inflammation: the name is self-explanatory.

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Yilmaz MI, Solak Y, Covic A, Goldsmith D, Kanbay M.

Editorial: Blood Purif , Epub 2011 Aug 32(3), p.220-5, 2011.

Rezumat:

Cuvinte cheie: renal anemia