Inscriere cercetatori

Serum calcitonin and endothelial dysfunction in chronic kidney disease: a novel risk factor?

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Kanbay M, Yilmaz MI, Afsar B, Saglam M, Akgul EO, Cayci T, Caglar K, Unal HU, Gok M, Vural A, Covic A

Editorial: Int Urol Nephrol. , Mar 23. , 2012.

Rezumat:

Cuvinte cheie: endothelial dysfunction