Inscriere cercetatori

Surgical management of renal hyperparathyroidism: a preliminary series report.

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Diaconescu MR, Glod M, Costea I, Grigorovici M, Covic A, Diaconescu S

Editorial: Chirurgia (Bucur). , Jan-Feb, p.;106(1):51, 2011.

Rezumat:

Cuvinte cheie: hyperparathyroidism