Inscriere cercetatori

Uric acid as a cardiometabolic risk factor: to be or not to be.

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Kanbay M, Afsar B, Covic A.

Editorial: Contrib Nephrol., Epub 2011 May 23, p.171:62-7, 2011.

Rezumat:

Cuvinte cheie: uric acid