Inscriere cercetatori

Vitamin D receptor activation: clinical outcomes.

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Covic A, Apetrii M.

Editorial: Contrib Nephrol. , Epub 2011 May 23, p.171:166-71, 2011.

Rezumat:

Cuvinte cheie: vitamin D