Inscriere cercetatori

What would we like to know, and what do we not know about fibroblast growth factor 23?

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Cozzolino M, Galassi A, Apetrii M, Covic A.

Editorial: J Nephrol. , Nov;24(6):, p.696-706, 2011.

Rezumat:

Cuvinte cheie: fibroblast growth