Inscriere cercetatori

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Scrisoare deschisa referitoare la procedura Abilitarii

Scrisoare deschisă

Către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,

Către Consiliul Naţional pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU),

Stimate d-le ministru,
Stimaţi membri ai CNATDCU,

Asociaţia Ad Astra consideră ca fiind abuzivă taxa de înscriere pentru procedura de abilitare, instituită prin Ordinul nr. 3658/2012, şi vă solicită prin prezenta eliminarea oricărei taxe impuse candidaţilor la procedura de abilitare, sau reducerea taxei la o sumă nu mai mare de 200 lei.

Procedura de abilitare, introdusă prin Legea educaţiei naţionale, are drept scop selecţia persoanelor care vor avea dreptul de a candida la posturile de profesor universitar şi de a conduce doctorate. Singurul criteriu pentru această selecţie trebuie să fie competenţa profesională şi rezultatele anterioare în cercetare, cu relevanţă internaţională, ale candidatului.

Taxa de înscriere de 6.450 lei introdusă de dvs., având o valoare de aproximativ 3,5-5,5 ori mai mare decât salariul lunar net de bază al unui conferenţiar universitar sau lector, impune un criteriu de selecţie bazat pe capacitatea financiară a candidatului. Acest criteriu de selecţie duce la imposibilitatea unor persoane, performante din punct de vedere profesional, de a candida pentru obţinerea abilitării. În consecinţă, taxa de înscriere duce la scăderea calităţii corpului profesorilor universitari şi conducătorilor de doctorat din România.

Un criteriu de selecţie bazat pe situaţia financiară a candidatului contravine principiului selecţiei în funcţie de merit şi încalcă prevederile art. 5 din Codul muncii, care interzice orice discriminare directă sau indirectă bazată pe originea socială sau responsabilitatea familială, elemente aflate în legătură directă cu posibilitatea candidatului de a economisi salariul său pe mai multe luni în scopul plăţii taxei de abilitare.

Având în vedere că abilitarea este o procedură introdusă unilateral de către statul român prin lege, statul trebuie să-şi asume costurile aferente acestei proceduri. România a fost criticată de multe ori pentru numărul exagerat de mare de taxe pe care le are faţă de alte ţări, iar majoritatea acestor taxe au o natură similară cu taxa de înscriere pentru abilitare, fiind taxe pe care cetăţenii trebuie să le plătească pentru diverse proceduri derulate de autorităţile publice. Costul acestor proceduri, impuse în mod obligatoriu prin legislaţie, trebuie să fie suportat de către autorităţile publice şi nu de către cei care sunt obligaţi prin legislaţie să urmeze acele proceduri.

Estimând numărul candidaţilor la abilitare la 400 pe an, costurile anuale ale procesului de abilitare sunt de 2.580.000 lei pe an. Incapacitatea ministerului de a aloca această sumă pentru o procedură cheie pentru asigurarea calităţii resurselor umane din învăţământul universitar, având un impact major asupra calităţii generale a pregătirii resurselor umane din România, demonstrează erori grave în prioritizarea alocării fondurilor publice de către minister, care trebuie corectate.

Stimaţi membri ai CNATDCU,

Ghidul orientativ pentru realizarea tezei de abilitare, aprobat de dvs., recomandă un rezumat al tezei de abilitare de minimum 4.000 de caractere şi prima secţiune a tezei de abilitare de minimum 150.000 de caractere. În timp ce impunerea unei limite superioare a volumului tezei are sensul de a limita efortul evaluatorilor care vor citi teza, considerăm că propunerea unei limite inferioare a volumului tezei nu este justificată. Astfel, în cadrul tezei de abilitare candidatul are interesul de a convinge membrii comisiei de abilitare despre relevanţa realizărilor profesionale proprii. Nu credem că este justificat ca CNATDCU să sugereze o verbozitate inutilă, care duce la eforturi suplimentare, atât pentru candidat cât şi pentru evaluatori, în cazul în care candidatul consideră că poate convinge membrii comisiei de abilitare printr-un rezumat mai scurt de cele 4.000 de caractere şi printr-o expunere mai scurtă de cele 150.000 de caractere. Aceste limite minime vin de altfel în contradicţie cu Ordinul 5691/2011, care recomandă la Art. 5 ca rezultatele ştiinţifice/realizările profesionale ale candidatului să fie prezentate succint în teza de abilitare. De asemenea, impunerea unor limite minime încurajează mentalităţi depăşite, dar încă prezente în România, după care lucrările ştiinţifice pot fi evaluate în funcţie de numărul de pagini sau lungimea bibliografiei.

În consecinţă, vă rugăm să consideraţi eliminarea limitelor minime de 4.000, respectiv 150.000 de caractere din cadrul ghidului orientativ pentru realizarea tezei de abilitare.

Cu stimă,
Asociaţia Ad Astra

[Comunicat votat in unanimitate in perioada 27 aprilie – 2 mai 2012]