Inscriere cercetatori

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Scrisoare deschisă împotriva nominalizării d-nei Corina Dumitrescu ca ministru al educaţiei şi cercetării

SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE PREMIERUL DESEMNAT,
DOMNUL VICTOR PONTA
ÎN LEGĂTURĂ CU NOMINALIZAREA DOAMNEI CORINA DUMITRESCU
PENTRU PORTOFOLIUL MINISTERULUI EDUCAŢIEI

Domnule Prim-ministru desemnat,

Subsemnaţii, cadre didactice universitare, vă rugăm să luaţi act de poziţia noastră faţă de nominalizarea de către Dvs. a Doamnei Corina Dumitrescu pentru portofoliul de Ministru al Educaţiei în Guvernul României.
Înţelegem că nominalizările pentru posturile din Guvern au fost făcute în urma unor calcule şi negocieri politice din interiorul Partidului Social Democrat, respectiv în Uniunea Social Liberală. Guvernul pe care îl veţi conduce în perioada următoare trebuie să răspundă unor aşteptări foarte mari din partea românilor, în primul rând de natură financiară. Presiunea ce apasă asupra Guvernului nu trebuie să afecteze calitatea învăţământului din România.
Din start precizăm că nimeni nu contestă capacităţile profesionale şi manageriale ale Doamnei Corina Dumitrescu.
Atragem atenţia însă asupra riscului de scădere a standardelor de performanţă academică din învăţământul superior românesc în perioada în care Ministerul Educaţiei ar fi sub conducerea Doamnei Corina Dumitrescu. Domnia Sa, în calitate de rector la o universitate privată, a contestat în instanţă procesul de evaluare a universităţilor din România. Ţinând cont de această poziţie a Doamnei Corina Dumitrescu faţă de standardele de performanţă şi faţă de evaluarea universităţilor, este evident riscul ca, prin măsurile administrative şi propunerile legislative pe care le va lua sau iniţia în calitate de ministru, să anuleze sau cel puţin să coboare nivelul acestor cerinţe de natură academică.
În procesul de evaluare au fost implicaţi specialişti de la universităţi europene. Principalul câştig al acestei evaluări este iniţierea concurenţei între universităţi, ceea ce generează performanţă. Creşterea nivelului academic şi educaţional va determina până la urmă creşterea poziţiei universităţilor româneşti în ierarhia internaţională.
În ceea ce priveşte învăţământul superior din România, sunt câteva realităţi incontestabile, pe care vi le supunem şi atenţiei Dvs., care, în calitate de premier, trebuie să gestionaţi şi creşterea standardelor educaţionale şi academice.
Există diferenţe foarte mari în calitatea actului educaţional între universităţile româneşti din cauze multiple. După 1990 s-au înfiinţat foarte multe instituţii de învăţământ superior, atât de stat, cât şi private, în care au fost promovaţi profesori fără să aibă pregătirea necesară. Mulţi profesori de liceu au ajuns peste noapte profesori universitari, iar dintre proprii absolvenţi au fost adesea promovate persoane fără rezultate în activitate academică.
Universităţile private sunt o afacere, a cărei rentabilitate financiară este dovedită de numărul ridicat al acestor instituţii. Deoarece nu există în România o tradiţie a unui învăţământ superior privat de performanţă, nivelul profesional, din perspectivă educaţională şi academică, al majorităţii acestor instituţii private este foarte scăzut, funcţionând pe principiul „cine plăteşte primeşte o diplomă”.
În ultimele două decenii fiecare ministru al educaţiei a încercat să îşi impună propria reformă, ceea ce a dus la scăderea generală a calităţii învăţământului din România. Orice ministru nou care va prelua portofoliul Educaţiei trebuie să preia ceea ce este bun din reformele anterioare. Altfel, mereu vom merge doi paşi înainte şi apoi trei paşi înapoi.
STANDARDELE DE PERFORMANŢĂ ale universităţilor din România care s-au aplicat în ultimii ani TREBUIE PĂSTRATE şi chiar RIDICATE pentru a promova calitatea, performanţa şi concurenţa în învăţământul superior.
Nu taxele de şcolarizare trebuie să fie indicatorul după care se orientează absolvenţii de liceu în alegerea universităţii, ci renumele despre calitatea procesului educaţional. Deja angajatorii privaţi au început să avantajeze din start în procesul de selecţie a personalului absolvenţii universităţilor de stat în defavoarea celor care provin de la instituţii private. O universitate îşi formează un bun renume în câteva decenii, nu în câţiva ani. Universităţile private pot ocupa locuri de frunte în clasificarea instituţiilor de învăţământ superior. Nu contestarea în instanţă este soluţia şi nici tentaţiile jocurilor politice, ci creşterea performanţei educaţionale şi academice.
D-le premier desemnat, vă rugăm să nominalizaţi o altă persoană pentru portofoliul Ministerului Educaţiei, care să nu fie în conflict de interese datorită poziţiei exprimate public faţă de standardele de performanţă.
În plus, vă rugăm să gestionaţi eficient şi responsabil creşterea performanţei academice şi educaţionale în învăţământul românesc. Absolvenţii de azi nu sunt doar votanţii de mâine, ci în primul rând sunt contribuabilii de mâine, care pot aduce plus-valoare în economie şi astfel vor genera venituri la buget.

3 Mai 2012

1. Dr. Marius Diaconescu, lector universitar, Universitatea Bucureşti
2. Dr. Andrei Pippidi, profesor universitar, Universitatea Bucureşti
3. Dr. Mihai Retegan, profesor universitar, Universitatea Bucureşti
4. Dr. Florentina Niţu, conferenţiar universitar, Universitatea Bucureşti
5. Dr. Liviu Ciortuz, conferenţiar universitar, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi
6. Dr. Daniel Dumitran, conferenţiar universitar, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia
7. Dr. Adina Ciubotariu, cercetător ştiinţific, Academia Română, Iaşi
8. Dr. Monica Chicidean, conferenţiar universitar, Universitatea Bucureşti
9. Dr. Nelu Zugravu, profesor universitar, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi
10. Dr. ing. mat. Marian Ivan, profesor universitar, Universitatea Bucureşti
11. Dr. Antal Lukacs, profesor universitar, Universitatea Bucureşti
12. Dr. Ştefan Gorovei, profesor universitar, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi
13. Dr. Maria Magdalena Szekely, profesor universitar, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi
14. Dr. Ioan Coriolan Balintoni, profesor emerit, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
15. Dr. Corina Ionescu, profesor universitar, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
16. Mihai Ducea, Professor of Geology, University of Arizona, Department of Geosciences, Tucson, cercetător asociat la Universitatea Bucuresti, Facultatea de Geologie Geofizică
17. Dr. Liana Pop, profesor universitar, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
18. Sorin Tunaru, şef de proiect, Institutul Max-Planck, Bad Nauheim, Germania
19. Dr. Tanţău Ioan, lector universitar, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

http://www.adevarul.ro/actualitate/eveniment/Scrisoare_deschisa_catre_premierul_desemnat_Victor_Ponta-_Profesori_universitari_nu_o_vor_pe_Corina_Dumitrescu_ministru_0_694130773.html