Inscriere cercetatori

A New Exploration Mechanism for Sensitive Ant Models

Domenii publicaţii > Ştiinţe informatice + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: Chira, C.; Pintea, C. M.; Dumitrescu, D.

Editorial: KEPT 2009: KNOWLEDGE ENGINEERING PRINCIPLES AND TECHNIQUES Book Series: Knowledge Engineering Principles and Techniques, p.159-167, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Proceeding al Conferintei Knowledge Engineering Principles and Techniques // Knowledge Engineering Principles and Techniques Conference Proceedings

URL: http://cs.ubbcluj.ro/kept2011/isi/Kept-2009-ISI.pdf