Inscriere cercetatori

Sensitive Ant Model For Combinatorial Optimization

Domenii publicaţii > Ştiinţe informatice + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: Chira, C.; Dumitrescu, D.; Pintea, C. M.

Editorial: 14th International Conference on Soft Computing, MENDEL 2008, p.1-5, 2008.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Conferinta MENDEL 2008 // MENDEL Conference 2008