Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

1. FMR Investigation of the Amorphous CoFeSiB Glass-Covered Wires in the Presence of Mechanical Tension,

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: TUFESCU,FL.,M., CHIRIAC,H., OVARI, T.-A.,STANCU,AL

Editorial: Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Vol.242-245 (2002), p.254-256, 2002.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Ferromagnetic resonance,Amorphous systems-wires; Anisotropy-magnetoelastic; Stress effect

URL: http://www.elsevier.com/locate/jmmm