Inscriere cercetatori

Anatomy and physiology of the thoracic lymphatic system.

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Brotons ML, Bolca C, Fréchette E, Deslauriers J.

Editorial: Elsevier, Thoracic Surgery Clinics of North America, 22, p.139-53, 2012.

Rezumat:

Cuvinte cheie: thoracic surgery