Inscriere cercetatori

Intersection theorems for Finsler manifolds.

Domenii publicaţii > Matematica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Radu Peter and Laszlo Kozma

Editorial: Publ. Math. Debrecen, vol 57 nr 1-2, p.193-201, 2000.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Finsler manifolds, positive curvature