Inscriere cercetatori

Some connectedness problems in positively curved Finsler manifolds.

Domenii publicaţii > Matematica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Ioan Radu Peter

Editorial: J. Geom. Phys. , vol 59 nr 1, p.54-62, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: connectedness priciple, Morse Theory, Finsler manifolds