Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Combinatorial Pulsed Laser Deposition of Ag-Containing Calcium Phosphate Coatings

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: G. Socol, M. Socol, L. Sima, S. Petrescu, M. Enculescu, F. Sima, M. Miroiu, G. Popescu-Pelin, N. Stefan, R. Cristescu, C. N. Mihailescu, A. Stanculescu, C. Sutan, I. N. Mihailescu

Editorial: Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, 7(2), p.563-576, 2012.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Silver doping, Calcium Phosphates, Combinatorial PLD, Mesenchymal stem cells