Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Poziţia Ad Astra faţă de schimbarea CNATDCU

Asociaţia Ad Astra, compusă din cercetători români activi în România şi în diaspora, consideră că recentele schimbări din componenţa CNATDCU şi ale comisiilor sale de specialitate sunt etrem de nocive.

Faptul că s-a renunţat complet la membrii din străinătate prezenţi în vechile comisii, cercetători de o valoare recunoscută internaţional, contrazice în chip flagrant declaraţiile oamenilor politici în legătură cu necesitatea integrării României în circuitul ştiinţific mondial şi anunţă o nouă perioadă de izolare a cercetării româneşti. Tocmai pentru că ştiinţa este transnaţională, frontierele şi distanţele nu constituie un impediment pentru colaborare. Acest fapt este de altfel subliniat şi în prezentarea Conferinţei „Diaspora în Cercetarea Ştiinţifică şi Învăţământul Superior din România”, care va avea loc la sfârşitul acestei luni, prezentare în care se afirmă că „evenimentul îşi propune să creeze un spaţiu al dialogului şi al colaborării între cercetători români, indiferent de locul unde trăiesc şi lucrează”. Prin urmare, faptul că au fost excluşi din aceste comisii toţi colegii din diaspora, în pofida faptului că mulţi dintre aceştia sunt dispuşi să se implice în reformele din ţară, este de neînţeles şi contraproductiv. Considerăm că stimularea excelenţei în cercetarea românească nu se poate realiza fără sprijinul efectiv al colegilor din diaspora, fără implicarea lor directă în procesul de reformă a cercetării româneşti.

Trebuie de asemenea să semnalăm că aceste noi comisii, deşi sunt mai puţin numeroase, numără din păcate mai mulţi membri cu performanţă ştiinţifică extrem de scăzută (calculată după orice criteriu: factor de influenţă, indice Hirsch, număr de citări în reviste de top etc.). Insistăm asupra faptului că mulţi dintre membrii noilor comisii nu îndeplinesc nici măcar standardele minimale pentru conferenţiar (standarde elaborate de vechiul CNATDCU, care sunt încă în vigoare). În aceste condiţii, oricât de bine intenţionate, noile comisii nu vor avea autoritatea ştiinţifică de a analiza şi, eventual, invalida vreo teză de doctorat sau vreun titlu ştiinţific. În plus, aceste numiri contrazic şi Art. 8 (2) din Anexa nr. 2 a noul regulament (OM 5644/ 5 septembrie 2012) care precizează: „Comisiile de specialitate sunt compuse din experţi în domeniul sau domeniile ştiinţifice arondate”. Misiunea CNATDCU se vede astfel compromisă.

Totodată, în spiritul transparenţei actului de guvernare şi având în vedere interesul întregii comunităţi academice, este recomandabil ca ministerul să facă publice listele cu propuneri venite din partea comunităţilor academice, precum şi criteriile şi procedura care au stat la baza selecţiei noilor membri.

Asociaţia Ad Astra nu contestă dreptul legal al Ministrului de a numi CNATDCU şi membrii comisiilor de specialitate, dar solicită reintroducerea în comisii şi a unor membri din diaspora şi efectuarea numirilor pe baza unor criterii clare de valoare profesională.

http://docs.ad-astra.ro/Comunicat+AA+final_CNATDCU.pdf