Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Trei pozitii de asistent de cercetare in biogeochimie cu jumatate de norma

Trei poziţii de asistent de cercetare studii superioare din statul de funcțiuni al centrului CESEC, Universitatea din București:

Asistent de cercetare studii superioare în domeniul modelării statistice a metalelor în bazine contaminate, poziţia 26

Poziția este de jumătate de normă și se adresează unui masterand în domeniul ecologiei și protecției mediului. Cercetarea presupune activităţi de teren pentru prelevare de probe și determinare de parametri ai solului, lucru cu echipamente GPS, alimentarea bazelor de date în GIS pentru modele de bioacumulare și de downscaling, analiza critică a literaturii de specialitate pentru efectuare de sinteze de cunoștințe relevante pentru modele de bioacumulare în plante și pentru interpolarea concentrațiilor de metale din sol. Poziția presupune obligația de participare la cursuri de geostatistică organizate în cadrul Universității din București. Candidatul sau candidata trebuie să deţină cunoştinţe de biogeochimia metalelor și de metode de analiză statistică. Fluenţa în limba engleză și existența a minim unei comunicări științifice prim autor este eliminatorie. Existența unor comunicări științifice coautor constituie un avantaj. Poziţia este finanţată prin programul de parteneriate ASPABIR cod PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-1779 pe o durată de doi ani şi trei luni și este asociată cu obligația de a publica un articol ca prim autor într-o revistă cotate ISI cu factor de impact minim 1.

Asistent de cercetare studii superioare în domeniul unităților furnizoare de servicii ale plantelor, poziţia 28

Poziția este de jumătate de normă și se adresează unui licențiat în domeniul ecologiei și protecției mediului. Cercetarea presupune activități de teren pentru prelevare de sol și plante, prelucrări de probe în laborator, alimentarea de baze de date GIS pentru modele de eroziune la scară de bazin, analiza critică a literaturii de specialitate cu privire la rolul plantelor în furnizarea de servicii hidrologice, de control al eroziunii și de retenție a poluanților în zone contaminate, prelucrare de date pentru caracterizarea rolului diversității plantelor în furnizarea de servicii ecositemice. Poziția presupune obligația de participare la cursuri de modelare hidrogeologică organizate de Universitatea din București. Candidatul sau candidata trebuie să deţină o diplomă de licenţă în domeniul ecologiei, să aibă cunoștințe de principii de taxonomie a plantelor. Fluenţa în limba engleză și deținerea unui carnet de șofer sunt eliminatorii. Poziţia este finanţată prin programul de parteneriate ASPABIR cod PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-1779 pe o durată de doi ani şi trei luni și este asociată cu obligația de a publica un articol ca prim autor într-o revistă cotată ISI cu factor de impact minim 0.5.

Asistent de cercetare studii superioare în domeniul geochimiei, poziţia 29

Poziția este de jumătate de normă și se adresează unui doctorand în geochimie. Cercetarea presupune activități de teren și laborator pentru caracterizare parametrilor geochimici în zone contaminate cu metale și asistarea directorului de proiect în managementul proiectului. Candidatul sau candidata trebuie sa fie doctorand în geochimie și să aibă un atestat recunosctude Minsiterul Muncii, Familiei și Protecției Sociale în domeniul managementului proiectelor. Fluenţa în limba engleză, deținerea unui carnet de conducere, și existența a minim două comunicări științifice prim autor, una internațională și una națională, și a unui articol de tip proceeding prim autor sunt eliminatorii. Poziţia este finanţată prin programul de parteneriate ASPABIR cod PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-1779 pe o durată de doi ani şi trei luni și este asociată cu obligația de a publica un articol ca prim autor într-o revistă cotată ISI cu factor de impact minim 1.5.

Tematica și Bibliografia :

ASC Poziția 26, centrul CESEC
Tematica examenului scris (2 ore):
• Principii de taxonomie vegetală; Încrengătura Magnoliophyta
• Forme biologice ale plantelor, clasificarea ecologico-fizionomică a vegetației, nomenclatura unităților cenotice, metode practice de cercetare a asociațiilor vegetale,
• Modelarea proceselor de bioacumulare a metalelor în plante și cu a cuplării lor cu procese de transport hidrologic
Probă practică (2 ore):
• Efectuarea unor analize de corelație statistică folosind un set de date necesită transformare pentru normalizare folosind softurile Excell și Statistica.
Bibliografia
• Anastasiu, P., 2008, Taxonomie Vegetală, Ed. Universității din București
• Boșcaiu N., A. Borza, 1965, Introducere în studiul covorului vegetal, Edit. Acad. RPR, București
• Iordache V., Lacatusu R., Scradeanu D., Onete M., Ion S., Cobzaru I., Neagoe A., Bodescu F., Jianu D., Purice D., 2012, Contributions to the Theoretical Foundations of Integrated Modeling in Biogeochemistry and Their Application in Contaminated Areas, in Kothe E., Varma A. (eds) Bio-geointeractions in metal-contaminates soils, Springer, 385-416,
• Iordache Virgil , S. Ion, A. Pohoaţă, 2009, Integrated modeling of metals biogeochemistry: potential and limits, Chemie der Erde – Geochemistry, 69, pp. 125-169
• Jianu D., Iordache V., Soare B., Petrescu L., Neagoe A., Iacob C., Orza R., 2012, The Role of Mineralogy and Geochemistry in Hazard Potential Assessment of Mining Areas, in Kothe E., Varma A. (eds) Bio-geointeractions in metal-contaminates soils, Springer, 35-80
• Neagoe A., Iordache V., Farcasanu I., 2012, The Role of Organic Matter in the Mobility of Metals in Contaminated Sites, in Kothe E., Varma A. (eds) Bio-geointeractions in metal-contaminates soils, Springer, 297-326,

ASC Poziția 28, centrul CESEC
Tematica examenului scris (2 ore) :
• Principii de taxonomie vegetală; Încrengătura Magnoliophyta
• Forme biologice ale plantelor, clasificarea ecologico-fizionomică a vegetației, nomenclatura unităților cenotice, metode practice de cercetare a asociațiilor vegetale,
• Rolul modulelor trofo-dinamice asociate plantelor în producerea de servicii ecosistemice
Proba practică (2 ore):
• Elaborare fișelor de lectură pentru un articol științific în limba engleză de 15-20 pagini la prima vedere folosind cuvinte cheie de sistematizare a informației date de comisie.
Bibliografia
• Anastasiu, P., 2008, Taxonomie Vegetală, Ed. Universității din București
• Boșcaiu N., A. Borza, 1965, Introducere în studiul covorului vegetal, Edit. Acad. RPR, București
• Harrison P.A., Vandewalle M., Sykes M.T., Berry P.M., Bugter R., de Bello F., Feld C.K., Grandin U., Harrington R., Haslett J.R., Jongman R.H.G., Luck G.W., Martins da Silva P., Moora M., Settele J., Sousa J.P., Zobel M., 2010. Identifying and prioritising services in European terrestrial and freshwater ecosystems. Biodiversity and Conservation, 19: 2791-2821.
• Hein L, van Koppen K, de Groot RS, van Ierland EC (2006) Spatial scales, stakeholders and the valuation of ecosystem services, Ecological Economics 57: 209– 228
• Iordache Virgil, E. Kothe, A. Neagoe, F. Gherghel, 2011, A conceptual framework for up-scaling ecological processes and application to ectomycorrhizal fungi, in Rai M., Varma A. (ed.) Diversity and Biotechnology of Ectomycorrhiza, Springer, http://www.cesec.ro/pdf/Iordache_etal_2010.pdf
• Kareiva P., Tallis H., Rickets T. H., Daily G. C., Polasky S., 2011, Natural Capital – Theory and practice of mapping ecosystem services, Oxford University Press
• Luck GW, Daily GC, Ehrlich PR (2003) Population diversity and ecosystem services, Trends Ecol Evol 18: 331-336

ASC Poziția 29, centrul CESEC
Tematica examenului scris (2 ore)
• Mineralogia si geochimia zonelor contaminate cu metale
Proba practică (2 ore):
• Întocmirea unui dosar de achiziție a unor consumabile de laborator pornind de la o listă de consumabile și prețul lor estimat, fișierul cu codurile CPV și procedurile de achiziție cu documentația aferentă disponibile pe site-ul Universității din București.
Bibliografia
• Lottermoser B. G., 2007, Mine wastes – Characterization, treatment, environmental impacts, 2nd edition, Springer
• Sparks D. L., 2003, Environmental Soil Chemistry, Academic Press
• Jianu D., Iordache V., Soare B., Petrescu L., Neagoe A., Iacob C., Orza R., 2012, The Role of Mineralogy and Geochemistry in Hazard Potential Assessment of Mining Areas, 35-80

Componența Comisiei de concurs

Președinte: Lect. CS3 dr. Virgil Iordache
Membri: CS3 dr. Aurora Neagoe, CS3 dr. Marilena Onete
Secretar – persoană desemnată dintre angajații Direcției Resurse Umane

Termen limită de depunere a dosarelor de concurs la Direcție Resurse Umane a Universității din București
5 octombrie 2012

Data și ora concursului
9 octombrie, ora 10 în Șos. Panduri nr. 90-92, Corp B, Et. 2, Camera 35 – Laborator Biogeochimie și Bioremediere