Inscriere cercetatori

Licitaţie pentru Elaborarea strategiei naționale în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării pentru perioada 2014-2020

ANUNŢ

Procedurile de atribuire a proiectului “Elaborarea strategiei naționale în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării pentru perioada 2014-2020” se realizează în conformitate cu HG nr.1266/2004 si OMECTS nr. 5778/ 19.09.2012.

Proiectul se încadrează în obiectivul general „Dezvoltarea capacitatii Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii de a elabora, implementa și evalua politici, strategii și programe la nivel național în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării”.

Bugetul maxim estimat al proiectului este 3.500.000 lei pentru anii 2012 și 2013.

Expresia de interes (se va completa dupa model) poate fi propusă de un singur participant, sau de un grup (consorțiu de participanți asociați, persoane juridice și/sau fizice, care se constituie ca parteneri în cadrul proiectului), și se poate depune până pe data de 01.10.2012, ora 13.00, la sediul ANCS din București, str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, cod poștal 010362.

În cazul persoanelor juridice, participanții trebuie să se încadreze în categoriile de unități și instituții prevazute la articolele 7 si 8 din OG nr.57/2002, aprobată prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

http://www.ancs.ro/ro/articol/2997/programe-na-ionale-atribuirea-proiectului-elaborarea-strategiei-na-ionale-in-domeniul-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-i-inovarii-pentru-perioada-2014-2020