Inscriere cercetatori

Low lying positive parity dipole states from a quadrupole-octupole boson Hamiltonian

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: A.A. Raduta, I.I.Ursu, N. Lo Iudice, I.Suhonen

Editorial: Nuovo Cimento A, 101,6, p.1037, 1989.

Rezumat:

Cuvinte cheie: magnetic states, scissors mode, quadrupole-octupole interaction