Inscriere cercetatori

On the exact solution of the harmonic quadrupole collective Hamiltonian

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: A. Gheorghe, A.A.Raduta, V.Ceausescu

Editorial: Nucl. Phys. A , 311, p.228, 1978.

Rezumat:

Cuvinte cheie: bason basis states, seniority, boson number, missing quantum number, angular momentum