Inscriere cercetatori

A phenomenological interpretation of the multiplets 4^+ and 6^+

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: A. A. Raduta, P. Buganu, D. Bucurescu and I. Ursu

Editorial: Rom. Jour. Phys., 55, 9-10, p.850, 2010.

Rezumat:

Cuvinte cheie: phenomenological description, solvable quadrupole anharmonic Hamiltonian, analytical formulas