Inscriere cercetatori

Asupra unor aspecte fundamentale ale aproximatiei fazelor intimplatoare in probleme de structura nucleara

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: A. A. Raduta, V. Ceausescu, E. Badralexe

Editorial: St. Cerc. Fiz, 28, 7, p.707, 1976.

Rezumat:

Cuvinte cheie: selected properties of RPA approach, harmonic approximation, cvasi-bosonic commutation relations