Inscriere cercetatori

Asupra unor metode aproximative de tratare a fortelor de imperechere

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: V. Ceausescu, A. A. Raduta

Editorial: St. Cerc. Fiz. , 25,6, p.717, 1973.

Rezumat:

Cuvinte cheie: energy gap, quaiparticle energies, occupation probabilities