Inscriere cercetatori

Folosirea aproximatiei fazelor intimplatoare in studiul structurii nucleelor sferice

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: A. A. Raduta, V, Ceausescu, E, Badralexe

Editorial: St. Cerc. Fiz. , 28,6, p.617, 1976.

Rezumat:

Cuvinte cheie: properties of RPA equation, spurious states, solving the RPA equations, sum rules